Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Книга, която ни кара да размишляваме за бъдещето на библиотеките ПДФ Печат

Автор: Мария Младенова
Рубрика: Отзиви. Рецензии
Публикувана: бр. 1, февруари 2013

Авторът на книгата, която ще се опитам да представя на нашата професионална общност, проф. дпн Аркадий Василиевич Соколов, е един от съвременните корифеи на научната мисъл в Русия, поради което публикациите му имат огромен обществен резонанс и се посрещат с небивал интерес не самоот библиотечно-библиографската общност, но и от изследователите в редица други области, като информатиката, социологията, културологията, философията и социалните комуникации, в сферата на които той също има изключителни приноси, резултат от енциклопедичните му научни интереси.
Роден през 1934 г. в Петербург, днес той е проф. дпн със завиден авторитет сред библиотечната общност, с която е свързан почти половин век. Той е сред инициаторите за създаването на Петербургското библиотечно общество (1983–1993), което е първото освободено от идеология и независимо от държавата професионално сдружение на библиотекарите в старата столица на Русия, и е първият му президент.
Пътят, който извървява през годините А. В. Соколов, е дълъг, много динамичен и дълбоко осмислен.
Инженер по образование, през 1967–1984 той оглавява първата в системата на висшето библиотечно образование катедра по информатика в структурата на Ленинградския държавен институт за култура, след което, пак в него, от 1987–1991 ръководи катедрата по отраслова библиография. Днес той е заслужил работник на културата на Русия (1994), заслужил деятел на науката на Руската федерация (2001), действителен член на Руската академия по естествени науки (1992) и на Международната академия по информатизация (1995). Почетен професор е на Санкт-Петербургския хуманитарен профсъюзен университет (1997) и на Московския държавен университет за култура и изкуство (2005). Авторитетен член е и на ISKO (Международно общество по организация на знанието), чиято цялостна дейност е с хуманистична насоченост.
Посветил значителна част от изследванията си на хуманистичната същност на библиотекознанието, библиографознанието и педагогиката, големият учен е убеден, че "Библиотекарят на бъдещето ще се оценява не по степента на компютърната му грамотност – тя ще бъде достъпна на всички, но по приобщеността му към света на книгата, по духовното му богатство и по способността му да създава атмосфера на любов към книгата и почит към нея".
Автор на над 540 публикации, сред които значителен брой монографии и учебни пособия, през последните години А. В. Соколов е концентрирал вниманието си върху фундаментални проблеми на руската духовност и дълбоки анализи на проблемите на постсъветските интелектуалци в сферата на хуманитаристиката, с поколенията в библиотечната интелигенция и ролята на библиотекаря в социалните комуникации, както и с кардинални проблеми на информационното общество и неговата социална реалност. От няколко години той споделя тревогата си, че информационното общество е заплаха за библиотеките, които постепенно, но сигурно се "разбиблиотечват" (престават да бъдат библиотеки)...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева