Книга, която ни кара да размишляваме за бъдещето на библиотеките Печат

Автор: Мария Младенова
Рубрика: Отзиви. Рецензии
Публикувана: бр. 1, февруари 2013

Авторът на книгата, която ще се опитам да представя на нашата професионална общност, проф. дпн Аркадий Василиевич Соколов, е един от съвременните корифеи на научната мисъл в Русия, поради което публикациите му имат огромен обществен резонанс и се посрещат с небивал интерес не самоот библиотечно-библиографската общност, но и от изследователите в редица други области, като информатиката, социологията, културологията, философията и социалните комуникации, в сферата на които той също има изключителни приноси, резултат от енциклопедичните му научни интереси.
Роден през 1934 г. в Петербург, днес той е проф. дпн със завиден авторитет сред библиотечната общност, с която е свързан почти половин век. Той е сред инициаторите за създаването на Петербургското библиотечно общество (1983–1993), което е първото освободено от идеология и независимо от държавата професионално сдружение на библиотекарите в старата столица на Русия, и е първият му президент.
Пътят, който извървява през годините А. В. Соколов, е дълъг, много динамичен и дълбоко осмислен.
Инженер по образование, през 1967–1984 той оглавява първата в системата на висшето библиотечно образование катедра по информатика в структурата на Ленинградския държавен институт за култура, след което, пак в него, от 1987–1991 ръководи катедрата по отраслова библиография. Днес той е заслужил работник на културата на Русия (1994), заслужил деятел на науката на Руската федерация (2001), действителен член на Руската академия по естествени науки (1992) и на Международната академия по информатизация (1995). Почетен професор е на Санкт-Петербургския хуманитарен профсъюзен университет (1997) и на Московския държавен университет за култура и изкуство (2005). Авторитетен член е и на ISKO (Международно общество по организация на знанието), чиято цялостна дейност е с хуманистична насоченост.
Посветил значителна част от изследванията си на хуманистичната същност на библиотекознанието, библиографознанието и педагогиката, големият учен е убеден, че "Библиотекарят на бъдещето ще се оценява не по степента на компютърната му грамотност – тя ще бъде достъпна на всички, но по приобщеността му към света на книгата, по духовното му богатство и по способността му да създава атмосфера на любов към книгата и почит към нея".
Автор на над 540 публикации, сред които значителен брой монографии и учебни пособия, през последните години А. В. Соколов е концентрирал вниманието си върху фундаментални проблеми на руската духовност и дълбоки анализи на проблемите на постсъветските интелектуалци в сферата на хуманитаристиката, с поколенията в библиотечната интелигенция и ролята на библиотекаря в социалните комуникации, както и с кардинални проблеми на информационното общество и неговата социална реалност. От няколко години той споделя тревогата си, че информационното общество е заплаха за библиотеките, които постепенно, но сигурно се "разбиблиотечват" (престават да бъдат библиотеки)...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн