Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) ПДФ Печат

Автор: Радостина Тодорова, Ангелина Гимишева, Ваня Русева
Рубрика: Електронните издания и библиотеките
Публикувана: бр. 2, април 2013

През последното десетилетие библиотеката на Нов български университет (НБУ) създаде богата колекция от лицензирани електронни ресурси. Това са т.нар. външни бази данни, предоставящи достъп до десетки хиляди електронни книги, списания, вестници, справочни издания и други. Натрупан е огромен опит при оценката и подбора на този вид ресурси, при комплектуването и сключването на лицензните договори. В структурата на съвкупния библиотечен фонд е обособена отделна колекция "Електронни ресурси", а базите данни имат библиографски описания в електронния каталог. Читателите системно се обучават как да ги използват. Осигурена е възможност за достъп както в локалната, така и извън локалната компютърна мрежа на университета.
Развитието на пазара на информационни продукти продължава. Може да се каже, че навлизането на е-книгите представлява следващ, втори етап, в развитието на дигиталната еволюция. За разлика от скъпите бази данни, които потребителите на информация ползват предимно чрез библиотеките, днес интересът към електронни публикации в различни формати е значителен, поради възможностите за персонален подбор и притежание.
Неизбежно възникват въпроси за навлизането на е-книгите в библиотеките. Това присъствие се обуславя на първо място от предлагането, което се осъществява от издателите, развитието на онлайн системи за дистрибуция и подобренията в електронните четци. Важно е да се направи оценка на положителните и отрицателни страни на е-книгите като библиотечни документи още преди вземането на решение за тяхното комплектуване.

Като предимства могат да се изтъкнат:
• възможност за многократен достъп;
• непрекъснат достъп по всяко време;
• мигновена доставка;
• спестяване на площ;
• не са възможни повреда, загуба или кражба;
• без допълнителни такси;
• възможност за набавяне на заглавия, чийто хартиен тираж е изчерпан.

Разбира се е-книгите имат и някои недостатъци:
• необходимост от запознаване с нови софтуерни продукти;
• инвестиция в хардуер (сървър или четци за е-книги);
• технически трудности, произтичащи от достъпа до интернет;
• възможна съпротива срещу промяната в навиците за четене.

След направен анализ в библиотеката на НБУ бе взето решение за включване на е-книгите в библиотечните колекции. Създаден е проект за единно техническо решение, осигуряващо достъп до е-книгите, електронните дипломни работи и дисертации. Това решение бе продиктувано от необходимостта за подобряване на обслужването при ползване на дипломни работи и дисертации, които се съхраняват върху оптични носители. По този начин оптимално ще се използва техниката, предвид предстоящото комплектуване на е-книги...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева