Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
10 години ABLE (Постижения и бъдещи тенденции Конференция, 5 юни, 2013 г.) ПДФ Печат

Автор: Анна Попова
Рубрика: Из дейността на ББИА
Публикувана: бр. 3, юни 2013

На 3 ноември 2003 г. в Арбанаси се състоя първата среща по проекта ABLE (Американско-български библиотечен обмен), подкрепен от Държавния департамент на САЩ. Ръководителите от българска и от американска страна представиха целите, дейностите и очакваните резултати. Запознаха присъстващите представители от регионални, общински и читалищни библиотеки със задълженията на участниците в бъдещите партньорства. Предоставиха декларация, с която библиотеките, желаещи да се включат, се съгласяват да поддържат редовна връзка с американския партньор, да участват в обученията и стажовете, да усвоят нови форми за работа с местната власт и да въведат онлайн услуги. Осемнадесет български библиотеки изявиха готовност да работят по изложените задачи и така се постави началото на един от най-успешните проекти в историята на ББИА.
Десет години по-късно, на 5 юни 2013 г., в Американския център на Столична библиотека се срещнаха представители на партньорските библиотеки от САЩ и България, за да споделят каква е днешната оценка за резултатите от ABLE, как са се променили библиотеките на двете страни и какво бъдеще се очертава пред тях.
Ваня Грашкина представи предизвикателствата пред българските библиотеки и техните постижения през последните 10 години. Сред важните акценти бяха: поставено начало на национална библиотечна седмица, приет Закон за обществените библиотеки, Програма "Глоб@лни библиотеки – България", изграждане на капацитет на ББИА по проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Финдация "Америка за България".
Нанси Болт изтъкна основни промени за изтеклия период, свързани с технологиите, съкращаване на бюджета, дигиталните колекции, преосмислянето на физическото пространство в библиотеките. В опита си да очертае бъдещето Нанси Болт открои налагащата се концепция за библиотеката като "трето място" в живота на съвременния човек, нуждата от помощ при ранното детско развитие, ефективни модели за предоставяне на електронни книги и др. Основната обща загриженост обаче е, че трябва да се състезаваме непрекъснато за намаляващите ресурси. Че трябва да доказваме значението на библиотеките всеки ден – да печелим доверието и да показваме как възвръщаме инвестициите. Че трябва да придобием нови умения в застъпническата дейност, като се научим да измерваме и демонстрираме нашите резултати. Не само да идентифицираме добри застъпници – посланици – на библиотеките, но и да ги обучим как да представят нуждите на потребителите и на библиотеките пред органите на властта, как да убеждават, че инвестицията в библиотеките е мъдра стъпка, която след години се отплаща с образовано поколение...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева