Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Насоки на ИФЛА за библиотечни услуги за младежи ПДФ Печат

Автор: ИФЛА
Рубрика: Библиотеките и младите хора
Публикувана: бр. 4, август 2013

Тази публикация на ИФЛА – „Насоки за библиотечни услуги за младежи” дава рамка на международната общност за разработване на услуги за младежи. Насоките съдържат както философски, така и практически идеи, които биха повишили удовлетворяването на образователните, информационните, културните и развлекателните потребности на младежите от библиотеката, по начини, съобразени с тяхното развитие. Предвижда се използването на насоките като документ от библиотекари, от хора, участващи в разработването на политики и вземане на решения в сферата, от студенти по библиотечни науки и от всички заинтересовани от развиване на услуги за младежи.
Насоките са предназначени за:
• Практикуващи библиотекари във всички видове библиотеки и общности, в селски и градски райони по света, библиотечни специалисти, помощен персонал и доброволци.
• Библиотечни ръководители и администратори.
• Преподаватели и студенти по библиотечни специалности.
Всяка обществена библиотека обслужва различна общност и поради това приоритетите и нуждите ѝ са различни. Въпреки че не във всички страни са развити специални библиотечни услуги за младежи, тези насоки са създадени с убеждението, че прагът на зрелостта е уникален етап от живота. Младите хора имат право на същото качество библиотечни услуги, предлагани и на други възрастови групи от населението. Когато е възможно, тези услуги трябва да се разработват в партньорство със самите младежи...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева