Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Принос в съвременното професионално образование на библиотекари в обществените библиотеки ПДФ Печат

Автор: Красимира Папазова
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 5, октомври 2013

Българските библиотеките са играли важна роля като центрове на духовност, култура, образование и наука, пазители на писменото културно наследство. Днес те са водещи информационни институти, осигуряващи широк достъп на всички слоеве от обществото до най-ценните образци на българската и световната култура. В тях работят библиотечно-информационни специалисти, които правят достъпен света на познанието, заключен в книжовното богатство и глобалната мрежа, помагайки на хората от всички възрасти да откриват нужната им информация.
Професионалното образование е важен фактор за ефективното функциониране на библиотечния сектор и условие за подготовката на квалифицирани, конкурентоспособни, адекватни на променящите се изисквания на пазара на труда специалисти.
Проектът „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор“, финансово подкрепен от Фондация „Америка за България“, осигури условия за развитието на ново направление в дейността на ББИА – обучение за придобиване на професионално образование „Библиотекар ІІІ степен“ съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и на Закона за обществените библиотеки (ЗОБ). Инициативата се осъществява чрез успешното партньорство на ББИА с Асоциация „Съвременни читалища“ и Центъра за професионално обучение към Асоциацията, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение. Част от участниците в обученията са кандидатствали успешно по схемата „Аз мога повече“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Програмата на Европейската комисия, финансирана от Европейския социален фонд, се оказа много навременна и изключително полезна финансова помощ, която направи възможно за много от библиотекарите получаването на професионално образование.
Значителен принос в провежданите курсове имат регионалните и общинските библиотеки, които осигуряват преподавателските екипи и необходимата за обученията материална база.
Обученията стартираха през 2010 г. До месец юли т.г. са приключили успешно 10 курса. В тях се включиха работещи и желаещи да работят в библиотеки, които съгласно изискванията на Закона за обществените библиотеки трябва да получат професионална квалификация до 7 г. от влизането на Закона в сила. Учебната програма обхваща 960 часа теория и практика и се осъществява без откъсване от работа. За да се установи по-точно и обективно ефектът от обучението бе осъществено социологическо
изследване с участниците в курсовете...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева