Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда (Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие) ПДФ Печат

Автор: ИФЛА
Рубрика: Актуално
Публикувана: бр. 6, декември 2013

Пет основни тенденции, които ще променят нашата информационна среда

Тенденция 1: Новите технологии едновременно ще разширяват и ограничават кръга на имащите достъп до информация
Непрекъснато разширяващата се дигитална вселена ще повиши значението на уменията на информационната грамотност като основно разбиране и компетентност за използване на дигитални инструменти. Онези, които нямат такива умения, ще се сблъскват с препятствия във все повече области. Естеството на новите онлайн модели на бизнес ще има сериозно въздействие върху успеха при придобиване, извличане на печалба, споделяне и достъп до информация в бъдеще.

Тенденция 2: Образованието онлайн ще демократизира образованието и ще предизвика преобразования в системата на обучение в световен мащаб
Бързата глобална експанзия на онлайн ресурси за образование ще направи възможностите за обучение повече, по-евтини и по-достъпни. Ще нарасне значението на ученето през целия живот и неформалното и неофициално обучение ще получава все по-голямо признание.

Тенденция 3: Границите на личното пространство и защитата на личните данни ще бъдат определени наново
Увеличаването на броя и обема на данните, с които разполагат държавни органи и търговски фирми ще улесни задълбоченото профилиране на отделни лица, а усъвършенстването на методите на наблюдение и филтриране на комуникационни данни ще направи проследяването на тези лица по-евтино и по-лесно. Може да станем свидетели на сериозни последици за неприкосновеността на личния живот и за доверието в света онлайн.

Тенденция 4: Хиперсвързаните общества ще се вслушват в нови гласове и групи и ще създават възможности и условия за тяхната активност
В хиперсвързаните общества се реализират повече възможности за колективно действие. Това позволява поява на нови гласове и съдейства за нарастването на броя на движенията, посветени на определена тема за сметка на традиционните политически партии. Инициативите за открито управление и достъп до данните в обществения сектор ще доведат до повече прозрачност и обществени услуги, насочени към гражданите.

Тенденция 5: Глобалната информационна икономика ще бъде преобразена от новите технологии
Разпространението на хиперсвързани мобилни устройства, мрежови сензори в софтуерните приложения и инфраструктурата, триизмерен печат и технологии за езиков превод ще преобразят глобалната информационна икономика. Съществуващите бизнес модели на много производства ще бъдат подложени на градивно разпадане благодарение на иновационни устройства, които позволяват на хората да бъдат икономически активни до по-късна възраст, независимо от местоположението си...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева