Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Среща с Пол Зурковски – бащата на термина „информационна грамотност” ПДФ Печат

Автор: Елица Лозанова-Белчева
Рубрика: Професионални форуми. Европейска конференция по информационна грамотност (ECIL)
Публикувана: бр. 6, декември 2013

С въвеждането на термина „информационна грамотност” в научното пространство се свързва името на Пол Зурковски и неговият доклад от 1974 г. „Взаимоотношения и приоритети в сферата на информационното обслужване“, който е едно от най-цитираните заглавия по темата „информационна грамотност“. В подкрепа на това твърдение можем да посочим, че например в интернет приложението Google наука позоваванията на този доклад са 304 (като едно от тях е в друга много популярна статия в тази област „Информационната и дигитална грамотност: обзор на концепциите“ на Дейвид Боудън, която от своя страна е цитирана в 539 ресурса), цитиранията в EBSCOhost са 9, а в Web of Sceince – 13. В емблематичния си доклад Зурковски пише, че „информацията не е знание, тя е концепции или идеи, които навлизат в индивидуалното поле на възприятие, оценяват се и се усвояват като затвърдяват или променят личната представа за действителността и/или способността за действие.“ Според него „да бъдеш информационно грамотен, означава да можеш да откриеш това, което е познато или известно във всяка област“.
През своята почти 40-годишна история терминът „информационна грамотност“ е обект на редица дискусии, анализи и изследвания, които го допълват, дават оценка и разглеждат практическата му приложимост.
Водещите международни организации, ангажирани с тази проблематика също дават своя формулировка за информационната грамотност. Така например през 1989 г. в заключителния доклад на Комитета по информационна грамотност към Американската библиотечна асоциация (ALA) се посочва, че „за да бъде човек информационно грамотен, трябва да е в състояние да разпознае кога има информационна потребност, да има вещината да определи местонахождението, да оцени и да използва ефективно необходимата информация“...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева