Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване ПДФ Печат

Автор: Живка Радева
Рубрика: Отзиви и рецензии
Публикувана: бр. 6, декември 2013

В комерсиалното ни и бързо променящо се време българската библиотечна теория се развива, а библиотеките и специалистите, които работят в тях, следват неотклонно своята мисия. Като резултат от това в края на 2013 г. професионалната общност с радост отбелязва появата на нов учебник за библиотечното обслужване. Новото издание на ББИА – „Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване“ с автори Елена Янакиева, Красимира Игнатова, Красимира Папазова и Цветанка Панчева – е с ясно предназначение и приложна насоченост, и отговаря на стремежа към придобиване на повече осъвременени и специализирани знания, към добра информираност и широка професионална култура. Учебникът обхваща целия широк диапазон от теми и дейности, свързани с читателското (потребителското) присъствие в библиотеките и е структуриран в два големи, взаимно допълващи се раздела.
Раздел първи систематизира значително по обем съдържание, свързано с библиотечната политика за удовлетворяване на груповите, индивидуалните и специфичните информационни потребности на обществото, и разглежда обслужването в заемната за дома, в читалнята, в отдел „Изкуство“, в зоните, обособени в зависимост от предоставените услуги и установения режим на ползване на библиотечните документи. От общата характеристика на библиотечните дейности, която Красимира Игнатова и Красимира Папазова представят, ще отлича посредническата роля на библиотеките между информацията и обществото, която предопределя тяхната значимост като културен, образователен и социален институт. Библиотечното обслужване е разгледано в две плоскости: „като социален процес, който води до промени, както за конкретната личност, така и за различните социални групи и за обществото“; и като „технологичен процес, предполагащ последователност от действия (процеси и операции) от страна на библиотекарите, насочени към предоставянето на определени услуги на ползвателите“.
Учебното съдържание представя тази част от библиотечната работа като зависима от читателската активност, от състоянието на фонда, от материално-техническата база и библиотечния персонал. Въздействие върху нея, както и върху библиотечната институция като цяло, оказват информационното общество, промените в информационните носители и в социално-икономическата обстановка. Тези влияния пораждат необходимост от умело съчетаване на традиционните библиотечни услуги с нови и преобразуват видово и качествено характера на библиотечното обслужване. Въпреки стремежа да запознават със съвременните тенденции и перспективи авторите не се колебаят да предоставят и информация в исторически план. Балансът между провереното във времето, подобаващо оценено библиотечно познание и бързо налагащите се промени съобразно новата информационна среда е деликатен, но категоричен и това е едно от големите постижения на учебника...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева