Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Споделени мисли за „горещите следи“, оставени от Здравко Дафинов в библиотечната професия ПДФ Печат

Автор: Красимира Папазова
Рубрика: Юбилеи
Публикувана: бр. 1, февруари 2014

На 10.12.2013 г., в деня на 135-ата годишнина от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, библиотечната общност отбеляза 100-годишнината от рождението на Здравко Дафинов, един от най-значимите дейци на библиотечното дело в най-новата ни история.
Роден е в гр. Враца на 3.09.1913 г. През 1932 г. завършва Плевенската мъжка гимназия. Две години учи философия в Софийския университет, а впоследствие постъпва в Школата за запасни офицери и във Военното училище. До 1946 г. е стипендиант в Генералщабната военна академия в София. На 33 г. Здравко Дафинов преустановява работата си като действащ офицер и отново е студент в Юридическия факултет на Софийския университет.
През 1949 г. намира ново поле за изява. Започва работа в Университетската библиотека при Софийския университет, където е назначен за ръководител на отдел „Комплектуване и международен книгообмен”. Завършва 6-месечен курс за библиотекари висшисти, а през 1953 г. е поканен в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” за създаването на ново структурно звено – Методичен кабинет. Състоянието на библиотечното дело тогава е твърде хаотично. Липсва нормативна база за библиотеките в страната, а също и изисквания към професионалната подготовка на библиотекарите. На методическата дейност се възлагат задачи, свързани с обновяването и модернизирането на библиотеките.
Приел като предизвикателство професията на библиотекар, дълбоко осмислил мисията на библиотеките, в своите дневници Здравко Дафинов пише: „Дано силата ми и волята ми помогнат да дам поне първоначален тласък за задвижване колелото на прогреса в библиотечното дело.“ За Здравко Дафинов методическата дейност е многофункционална динамична система от взаимно свързани и обуславящи се компоненти, с помощта на които могат да бъдат направени реални крачки за развитие. Същността на методическата дейност той съзира във внедряването на новости, а професията методист според него трябва да стане фактор за въвеждането на нови образци, практики и технологии, за развитие на библиотеките и професионализма на работещите в тях...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева