Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Глобални процеси – очаквания за библиотеките (Опит за размисъл за посоките) ПДФ Печат

Автор: Александър Димчев
Рубрика: Актуално
Публикувана: бр. 2, април 2014

... В подобен аспект са и политиките по отношение развитието на библиотечния сектор в Европейския съюз. На библиотеките, с оглед на мисията им в новите условия, се гледа като на места за: популяризиране на културното наследство; стимулиране на културното творчество; предлагане на нови онлайн услуги; демократизиране на достъпа до културата и до знанията и за развитие на информационното общество и на икономиката на знанието. Задачи, набелязани в Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 20 ноември 2008 г. относно европейската дигитална библиотека Европеана и в редица други документи. [17, 18]
Понастоящем библиотеките са длъжни да се съобразяват повече от всякога с външните и вътрешните фактори на въздействие върху тях. Защото става въпрос за мястото, ролята и мисията им в новата глобална информационна среда. Битката е за техните бъдещи проекции и за доверие от страна на обществото към тях. Библиотеките трябва да си отговорят безпристрастно на възникващите въпроси, колкото и застрашителни да изглеждат понякога – за предстоящите им измерения и задачи. Библиотечните организации са поставени в много сериозна конкуренция с други субекти на пазара на информация за завоюване на влияние от страна на потребителите (съществуват близо 200 вида организации и канали за информация). Те са длъжни да не се впускат в полемики само за нови функции. Нужно е да съхранят онези от тях, които са изконни и им дават гаранции за вярно служене на хората и на нашата цивилизация. Част от тях са архивната, образователната, социалната, на производител и купувач на информация, на защитник на правото на информация на различните групи потребители.
Библиотеките представляват съществена част от важна инфраструктура, която подпомага образованието, работните места и растежа на общността. Те предлагат значим, удобен достъп до информация във всички формати, като ръкописни, печатни, аудио-визуални или дигитални материали. Те са в състояние да подпомагат официалното, неформалното образование и самостоятелното обучение, опазването на културната памет, традиционното местно знание и националното културно и научно наследство. Във време, когато националните информационни политики са насочени към подобряване на телекомуникациите и осигуряване на високоскоростни широколентови мрежи, библиотеките са естествените партньори за предоставяне на обществен достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и споделени информационни ресурси...

 

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева