Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Библиотеките в област Враца през 2013 година ПДФ Печат

Автор: Антоанета Георгиева
Рубрика: Библиотеките и обществото
Публикувана: бр. 2, април 2014

... 2013 беше годината на обученията и повишаване на квалификацията на библиотекарите от Регионалната библиотека и читалищните библиотеки от областта. Програма “Глоб@лни библиотеки – България“ през тази година акцентира върху
обученията, като даде възможност и на други лица, не само от целевите библиотеки, а и на техни колеги и партньори да преминат през 5-те обучителни модула. Библиотечните специалисти, включени в обученията придобиха познания за новостите в библиотечната теория, разнообразни контакти и добри библиотечни практики, с които да обогатят своята дейност по места. Проведени са над 50 курса за начална компютърна грамотност, обогатени са формите за работа с деца, привлечени са много нови читатели.
Чрез програма „Аз мога повече“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в началото на 2013 г. 12 библиотекари завършиха обучението си и получиха удостоверенията си за професионална квалификация „Библиотекар“. През м. май започна обучение на втора група от 8 библиотекари, главно от община Криводол, които положиха успешно държавните си изпити през м. април 2014 г. Това е тригодишен
съвместен проект на Асоциация „Съвременни читалища“, Българската библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека „Христо Ботев“, чрез който целим да повишим квалификацията и познанията по библиотечна практика на читалищните библиотекари със средно образование от областта.
През годината са открити две нови библиотеки – читалищна в с. Оходен и училищна в СОУ „Н. Войводов“ – гр. Враца. Идеята на кмета на с. Оходен се реализира с много ентусиазъм и труд от местните жители – те ремонтираха предоставеното от общината помещение, събраха чрез дарения 3 000 тома книги и така се сдобиха със своето читалище и библиотека. За възстановяване на училищната библиотека директорът на СОУ „Н. Войводов“ разработи проект, с който кандидатства пред Комисия по култура към Общински съвет Враца. Отпуснатите средства обогатиха наличната библиотечна сбирка. Ремонтът на една класна стая и оборудването също бяха плод на енергията и желанието на ученици и учители да имат своя библиотека...

 

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева