Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Ценко Цветанов – строител на библиотекознанието и библиографията в България (По случай 110 години от рождението му) ПДФ Печат

Автор: Мария Младенова
Рубрика: Юбилеи
Публикувана: бр. 2, април 2014

... Оказа се, че централно място в изследователските интереси на Ц. Цветанов като библиотековед заемат проблемите на детската книга, детското четене и детските библиотеки. Въпросите за значението на книгите за възпитанието и развитието на децата, как да четат, какво да четат, как да си избират книги, създаването на навици за четене привличат трайно вниманието на учителя, педагога и библиотековеда. В архива му са запазени и много ръкописи, посветени на тази проблематика, която и днес – във времето на компютрите – е не по-малко актуална.
Убеден, че възпитанието и изграждането на трайни навици за системно четене са дълги процеси, започващи от семействата и продължавани от учителя, училището и библиотеките, Ценко Цветанов поставя пред учителите и библиотечните работници задачата за приобщаване на децата към книгата от най-ранна детска възраст. На тази тема, която разработва в продължение на тридесет години, той посвещава поредица от статии и няколко книги.
Какво да се направи, за да стигне полезното четиво до подрастващите в момент, в който у нас детската книга се използва слабо и безсистемно и от училищните, и от читалищните библиотеки? Отговор на този въпрос се опитва да даде както в статията си „Детски библиотеки“ от 1928 г., така и в книгата си от 1929 г. „Детски библиотеки. Устройство, методи и значение“ с уводни думи от Стоян Аргиров и предговор от Ячо Хлебаров, които споделят и изцяло подкрепят възгледите на Ценко Цветанов. В нея изяснява ролята им в страни с развито библиотечно дело, като посочва разнообразните форми и средства, използвани в САЩ и Англия за оказване на полезно влияние чрез книгата върху етичното и интелектуалното развитие на децата. Като човек, който не само ги обича и разбира, но и познава техните психологически особености, поставя високи изисквания към книгите за деца и настоява грижите за детското четене и полезното детско четиво да заемат съществено място в дейността както на читалищните и училищните библиотеки, така и на учителите...

 

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева