Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
След конференцията на ББИА ПДФ Печат

Автори: Ели Попова, Анна Попова
Рубрика: Национална конференция на ББИА 2014
Публикувана: бр. 3, юни 2014

В Конферентната зала на БИЦ на ТУ – София, на 4 юни от 14.00 до 16.30 ч., се състоя уъркшоп върху доклада на ИФЛА за основните насоки за развитие: „На гребена на вълните или настигнати от прилива“. Както посочват авторите в увода на този документ, докладът не предсказва бъдещето на библиотеките. Целта на УС на ИФЛА е да мобилизира световната библиотечна общност да отговори на въпроса как ще се развиват библиотеките, за да продължават да бъдат необходими. Затова ИФЛА прикани да се проведат дискусии на библиотечни специалисти в целия свят, чиито резултати да се обобщят и да доизградят доклада с насоки за библиотеките.
Беше привилегия и удоволствие за българската професионална общност да дискутира най-актуалните проблеми и предизвикателства пред библиотеките в ХХІ век с г-жа Инга Лунден. Динамичният доклад е преведен на български език много скоро след публикуването му и качен на страницата на ИФЛА, за което нашата професионална организация получи висока оценка от г-жа Лунден.
Уъркшопът събра 30 библиотекари – ръководители на библиотеки, преподаватели и експерти в библиотечно-информационната научна и практическа дейност. Г-жа Лунден представи накратко 5-те тенденции на развитие:
1. Новите технологии едновременно ще разширяват и ограничават кръга на имащите достъп до информация.
2. Образованието онлайн ще демократизира образованието и ще предизвика преобразования в системата на обучение в световен мащаб.
3. Границите на личното пространство и защитата на личните данни ще бъдат определени наново.
4. Хиперсвързаните общества ще се вслушват в нови гласове и групи и ще създават възможности и условия за тяхната активност.
5. Глобалната информационна икономика ще бъде преобразена от новите технологии...

 

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева