Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Роля на читалището за преодоляване на дигиталното неравенство в България ПДФ Печат

Автор: Катя Рашева-Йорданова
Рубрика
Библиотеките и обществото
Публикувана: бр. 4, август 2014

Непрекъснатият прогрес в развитието на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) определя безпрецедентни промени в много аспекти на социалния и икономическия живот на обществото. Откриват се нови възможности за работа, обучение, общуване, достъп до информация и нейната употреба. Появяват се нови форми на знания, които се свързват с нови начини на извличане, съхранение и употреба на информация. На фона на тази обстановка се откроява проблем с глобален характер, който засяга голяма част от населението на света. Терминът, назоваващ този проблем, е „дигитално неравенство“ (Digital Divide), а бариерите, които го пораждат, варират в границите между липсата на технологичен достъп до ИКТ и липсата на умения за тяхното ефективно използване.
Днес около 60% от населението на света попада в групата на лицата, засегнати от дигиталното неравенство. Тези хора биват лишени от възможността да се възползват както от предимствата и възможностите на обществената мрежа, така и от информационното общество като цяло. По този начин те биват неравнопоставени спрямо онази група от обществото, която има привилегията и възможността да използва ИКТ.
Тези процеси естествено пораждат въпросите какви са причините за поява на неравенството, какви са мерките и начините, които могат да бъдат прилагани за тяхното преодоляване, както и кои са институциите, които могат да съдействат в тази насока. Отговорите на тези въпроси по отношение проявата на дигиталното неравенство у нас са изложени в следващите редове.
В България тенденцията, свързана с проявите на дигиталното неравенство, макар и постепенно утихваща през последните няколко години, все още остава тревожна. Според последни данни на Националния статистически институт (НСИ) общо 40,6% от населението на страната никога не са употребявали интернет. С 6% повече (46,6%) са лицата, които не употребяват компютри в ежедневието си и на работното място. Същевременно начинът на живот и масовото навлизане на технологиите пораждат все по-належаща потребност от интегриране на дигитално неграмотните групи от населението в обществото, основано на знания...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева