Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Проекция на библиотечната квалификация от миналото към съвременните реалности ПДФ Печат

АвторББИА
Рубрика
Професия
Публикувана: бр. 5, октомври 2014

Общественото развитие и технологичните трансформации промениха образователната система, дадоха отражение върху професионалното образование, повлияха върху възможностите за допълнителни и надграждащи професионални обучения. През последните 30 – 40 години системата за придобиване на образование по библиотечно-информационна специалност и формите за обучение по библиотечни науки на хора с висше небиблиотечно или средно образование неколкократно претърпяха изменения. За определени периоди възникваха и се закриваха форми за надграждащо обучение или специализация, организираха се различни по продължителност и статут курсове за придобиване, промяна или повишаване на квалификация. Висшите училища и университетите развиваха, а някои от тях продължават да поддържат центрове за квалификация и преквалификация, специализация и т.н., в които намира място и библиотечната правоспособност.
Целите на настоящата статия са:

  • да събере и обобщи най-честите случаи на друго небиблиотечно висше или средно образование и придобита библиотечна правоспособност или на средно образование и форма на библиотечна квалификация;
  • да внесе, доколкото е възможно към настоящия момент, яснота относно професионалния статус на библиотечните специалисти, завършили друго висше образование в университети и висши училища;
  • да улесни библиотечните ръководители в тълкуването на образователния статус в процесите на разпределение и преразпределение на библиотечния персонал;
  • да уеднакви подходите към образователните критерии на служителите и ръководния персонал.

Състоянието на библиотечните кадри в българските библиотеки отразява разнообразието в образователната и професионалната подготовка, което често поражда въпроси и затруднения в практиката, както и при позоваването на нормативните документи и спазването на малкото налични, актуални по съдържание и действащи такива. Регламентирани от остарели или отменени вече нормативни документи, тези форми на придобиване на библиотечна правоспособност се нуждаят от известно обяснение и еднакво тълкувание към днешна дата...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева