Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Живот, посветен на каузата на библиотеките и библиотечната професия ПДФ Печат

АвторВаня Грашкина
Рубрика
Юбилеи
Публикувана: бр. 5, октомври 2014

Най-много години Краси Папазова посвещава на ББИА. От създаването ѝ през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници до 1994 г. е член на Управителния съвет и председател на Контролния съвет. От 1996 г. досега неизменно е организационен секретар на сдружението. За нейните приноси точно като такава искам да споделя повече, като съм далеч от мисълта, че ще бъда изчерпателна.
К. Папазова вложи много енергия и сили за постоянното разширяване на членството в ББИА. Тя не се уморява разпалено да убеждава колегите в необходимостта от това да имаме многобройна и силна организация, която да защитава интересите не само на професионалната общност, но и на библиотеките и техните читатели, да ги предствалява пред органите на законодателната, изпълнителната и местните власти. Разговаря с ръководители на библиотеки, с представители на фирми и издателства, като се стреми да ги привлече за колективни членове. Участва в създаването на новия Устав на ББИА и на електронната база данни на членовете ѝ.
Сама успешно се справи с трудната задача по пререгистрация на членовете след промяната на името на сдружението през 2007 година. Участва в изграждането на регионалните структури, като бе движещата сила за създаването на самостоятелни дружества в големите библиотеки. Години наред тя бе редактор на сборниците с доклади от националните конференции и Бюлетина на СБИР, организира тяхното издаване и разпространение. Провеждането на всички събития на ББИА е немислимо без нея.
Наред с организационната дейност Краси следи всички събития и проблеми в общността. Тя е живата връзка с членовете на сдружението. Алармира своевременно за неправомерни съкращения или уволнения на колеги, за закриване на библиотеки. В редица случаи подготвя писма със силни аргументи в защита на колегите. Умее да изслуша всеки и да даде своя професионален съвет за решаване на възникнали проблеми. Много членове на Асоциацията се обръщат към нея, защото виждат в нейно лице консултант и съветник, който умее убедително да изложи своето мнение по професионални проблеми и деликатно да даде своя съвет и подкрепа...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева