Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
„Работата ми в Асоциацията е моят втори живот“ (Интервю с Красимира Папазова по случай нейния юбилей) ПДФ Печат

АвторАнна Попова
Рубрика
Юбилеи
Публикувана: бр. 5, октомври 2014

А.П. Как да мотивираме колегите да станатчленове на ББИА?
К. П. Основен е мотивът за осъзнаване на потребността от обединение на гилдията. Когато сме обединени, ние имаме възможността да въздействаме, да отстояваме нашите идеи за промяна и развитие. Тогава ние – библиотекарите, можем да участваме и да влияем на създаването на държавна политика за развитие на библиотечния сектор и за издигане статуса на нашата професия. ББИА като доброволно сдружение е място, където влизат хора с идеи и готовност да ги отстояват. Затова много болезнено преживявам момента, като ме попитат „Какво получавам от ББИА?“. Веднага бих задала въпроса „А ние какво даваме наобщността?“
За изминалите години ББИА успешно осъществяваше своята мисия: работи върху нормативното осигуряване на библиотеките; разгърна широка програма за продължаващо образование на библиотечните кадри, както и за професионална правоспособност; стимулира и подпомага участие в проекти и програми в национален и мeждународен мащаб; разшири участието си в международните библиотечни организации; разгърна работата си в областта на застъпничеството и лобирането чрез националните библиотечни прояви; осигури системно информиране и издигане на професионалните знания чрез издаваните списания и бюлетини в традиционен и онлайн формат...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева