Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Концепция за националната библиотечна седмица – 2015 ПДФ Печат

Автор: ББИА
Рубрика: Библиотеките – място заучене през целия живот
Публикувана: бр. 2, април 2015

Очаквани резултати от НБС 2015

В краткосрочен план се очаква:

  • Библиотеките да бъдат включени в Плана за действие за 2016 с конкретни ангажименти от тяхна страна и от страна на правителството и местната власт. Освен в област на въздействие 7, където са споменати, те могат да бъдат полезни за конкретни задачи в области 1, 2, 3, 4, 5, 8.
  • Да бъде утвърден Стандарт за библиотечно обслужване в обществените библиотеки.
  • Библиотеките са включени в Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността. Очакваме в сътрудничество с всички заинтересовани институции библиотеките да бъдат фактор в изпълнението на Стратегията.
  • Да бъде увеличено финансирането на библиотеките, вследствие на постигнато разбиране от финансиращите органи.
  • Да бъде увеличен интересът от страна на медиите и да се изрази в повече публикации за библиотеките.
    В дългосрочен план – до няколко години, се очаква библиотеките да бъдат припознати като центрове за УЦЖ в общността и като структури, изпълняващи национални политики...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева