Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна ПДФ Печат

Автор: Цветелина Войчева, Весела Ангелова, Деница Чолакова
Рубрика: Библиотеките – място заучене през целия живот
Публикувана: бр. 2, април 2015

Съвременният начин на живот налага следния парадокс: улесненият достъп до реално неограничен обем от информация затруднява лесното намиране на релевантен отговор на конкретно запитване. Различните информационни канали са предпоставка за генериране на информационен шум, чието филтриране би могло да се осъществи от медиативната функция на библиотечния специалист.
В обществената библиотека – мястото, където теорията се среща с практиката в помощ на всеки от нас, примерите за ролята на информационния медиатор са много и разнопосочни, обвързани с традиционализма и с реалностите на постинформационното общество, обединени в процеса на учене през целия живот. Представят се няколко от тях, актуални и ярко илюстративни.
Най-старият културен институт в град Варна – Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ успешно съчетава информационната осигуреност, формалното и неформалното образование на членовете на общността, като интегрира „знание и традиция“, „традиция и иновация“, „знание и информация“ в няколко доказано ефективни практики.
Един от първите проекти в тази посока е AITMES, осъществен в периода 2006 – 2007 г., чиято цел е въвеждането на иновативни начини за интерактивно обучение за възрастни с участието на мобилните технологии и интернет – стъпка към повишаване на квалификацията на специалисти (преподаватели и библиотечно-информационни кадри), успешно внедрен като последваща ефективност в различни институции...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева