Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
За новия проект на ББИА „Българските библиотеки в 21. век“ ПДФ Печат

Автор: Ваня Грашкина
Рубрика: ББИА
Публикувана: бр. 2, април 2015

Основната цел на новия проект е ББИА да подпомогне библиотеките така, че те да са готови да посрещнат и удовлетворят съвременните информационни, образователни и културни потребности на българското общество. Конкретните цели на проекта са:
1. Застъпничество за адекватното включване на библиотеките в стратегическите и нормативни документи, за да се повиши тяхната роля в обществото и да се подобри финансирането им.
2. Увеличаване на капацитета за застъпничество на професионалната общност на национално и местно равнище.
3. Създаване на модели на териториално библиотечно обслужване и на съвременната училищна библиотека, които да бъдат апробирани в прак тиката.
4. Стимулиране на внедряването на иновативни библиотечни услуги и програми в библиотеките...

Внедряването на иновативни услуги и програми е друга важна дейност по проекта. Идеята е да разработим и експериментираме в сътрудничество с колеги от библиотеките в страната нови актуални услуги за библиотечните ползватели, които подпомагат изграждането на нужните им социални умения, като например програми по финансова грамотност „Как да управляваме личните си финанси“, обучения на безработни в умения за писане на мотивационни писма, професионални биографии и явяване на интервю. Предизвикателство за нашите библиотеки са и услугите за имигранти и малцинствени групи, които не са достатъчно развити у нас. Международният опит предлага и други много интересни практики, които все още не се прилагат в нашите библиотеки и чрез които може да се провокира интересът на потенциалните ни ползватели. Надяваме се чрез професионална дискусия да решим кои от тях са приложими и да ги адаптираме към нашите условия...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева