Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Резултати от Националната библиотечна седмица 2015 ПДФ Печат

Автор: ББИА
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 3, юни 2015

Резултати на национално ниво

  • Следствие на постоянното няколкогодишно застъпничество на ББИА, на 5 юни 2015 г. Министърът на културата утвърди „Стандарт за библиотечно-информационно обслужване“ за обществените библиотеки. Дългоочакваният поднормативен акт към Закона за обществените библиотеки трябва да гарантира финансиране за ритмично набавяне на библиотечни документи, за постигане на минимални изисквания за материална база, персонал и оборудване, които осигуряват условия за изпълнение на основните функции на библиотеките.
  • ББИА е поканена да участва в Националната координационна комисия за изпълнение на Стратегията за учене през целия живот 2014 – 2020. ББИА ще бъде представляванаот Спаска Тарандова и Анна Попова. Товаучастие ще спомогне за адекватно включване на обществените библиотеки в годишните планове за действие в изпълнение на стратегията. Освен това, имаме идея да включим статистиката на библиотеките за проведените обучителни дейности в предвижданата национална рамка за оценка на въздействието...
  • Представителите на ББИА Снежана Янева (председател), Анета Дончева (зам.-директор на НБКМ и член на УС) и Ели Попова (директор на ИБ), участваха в заседание на Комисията по културата и медиите на 43-ото НС на 14 май. Във втора точка от дневния ред Снежана Янева представи аргументирано становище за необходимостта от промяна в политиките за библиотеките...
  • На 28 май 2015 г. Председателят на Комисията г-жа Милена Дамянова прие представители на Българската библиотечно-информационна асоциация – Елица Лозанова,
    Спаска Тарандова (членове на УС) и Ели Попова (директор на ИБ). Срещата беше посветена на бъдещия Закон за предучилищно и училищно образование, държавните образователни стандарти към него и мястото на училищните библиотеки в съвременната нормативна база на средното образование...
  • Ели Попова (директор на ИБ на ББИА) проведе разговор със зам.-министъра на Министерството на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева. Тя изрази подкрепа за ролята на училищните библиотеки за изпълнение на два стратегически документа – Националната стратегия за учене през целия живот и Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева