Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“ ПДФ Печат

Автор: Ели Попова
Рубрика: Национална библиотечна седмица 2015
Публикувана: бр. 3, юни 2015

В рамките на застъпническата кампания – Национална библиотечна седмица 2015, ББИА организира провеждането на Национална кръгла маса на тема: „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“. Националната кръгла маса се проведе на 13 май 2015 г. на символично място – в Представителството на Европейската комисия в България. Темата не е дискусионна, тя е ясна и неоспорима. Събитието отвори дискусия по важни подтеми в постигането на целите на ученето през целия живот с активното участие на обществените библиотеки.
Форумът си постави за цел да бъдат показани добрите практики на библиотеките в рамките на учене през целия живот, да се очертаят ефективни партньорства, ясно да се формулират възможностите на обществените библиотеки за активно участие в дейностите по учене през целия живот, да се обсъдят механизмите за тяхното включване като ключов фактор в реализацията на политиките в тази област. Във форума участваха повече от 60 представители на библиотеки от цялата страна, на организации и иинституции, осъществили успешни съвместни проекти с обществените библиотеки.
Валентина Дейкова – началник отдел „Учене през целия живот“, дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ в МОН, национален координатор за учене на възрастни, изнесе ключовата презентация „Ролята на обществените библиотеки в изпълнението на Стратегията за учене през целия живот в България“. Задълбоченото представяне на проблемите, предизвикателствата и насоките на ученето през целия живот в контекста на Стратегията и на богатата статистическа информация зададоха опорните тези на дискусията. В презентацията се очертаха необходимости и ниши за активно многопосочно участие на обществените библиотеки в изпълнението на стратегическия документ...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева