Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Ретроспективна конверсия на каталозите. Типове и методи за изпълнение ПДФ Печат

Автор: Биляна Яврукова
Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 3, юни 2015

Съществуват два основни метода за извършване на ретроспективна конверсия на каталозите – ръчно въвеждане на данните и автоматизиране на процеса чрез използване на съвременните технологии. Ръчното въвеждане на данните предполага използването на три отделни метода:

  • консервативен метод – преписване на данните от библиографската картичка и разполагането им по полета според използвания формат за машинночетима каталогизация;
  • метод на споделена каталогизация – сваляне на готови записи с помощта на протокол Z39.50 и редактиране според приетите в библиотеката правила;
  • комбиниран метод – копиране на отделни елементи от библиографското описание от световни или регионални сводни каталози и национални библиотеки. Записът става максимално пълен и стандартизиран според наличното на каталожната картичка описание и използваните информационни източници.

Консервативният метод за ретроспективна конверсия увеличава възможностите за осъществяване на нормативен контрол и за използването на новите стандарти и правила за библиографско описание. Методът на споделена каталогизация е целесъобразно да се прилага в случаите, когато библиотеката, вземаща готовия запис, използва същите стандарти и правила с институциите, създали записа. В противен случай се налагат корекции в записите и намаляване нивото на тяхното унифициране, както отбелязва и Питър Бърнет, описвайки процеса на споделена каталогизация: „Ние предприехме прагматичен подход на споделена каталогизация, поправяйки само и единствено онези части от записа, които са свързани с достъпа и не коригираме с цел създаване на перфектни записи“...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева