Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 10 посетители в сайта
Фундаментален принос в науката за библиотечния фонд ПДФ Печат

Автор: Мария Младенова
Рубрика: Отзиви и рецензии
Публикувана: бр. 3, юни 2015

Третият раздел „Технология на формирането на библиотечния фонд“ включва шест глави и е най-голям по обем (с. 275 – 486). Той съдържа цялостно изложение на теорията и практиката на създаването и развитието на библиотечния фонд като система. По същество в главите е акцентирано върху съвкупността от методите за обработка и операциите, позволяващи неподреденият масив от разнородни документи, постъпващ в библиотеката, да се превърне в част от нейния фонд, съответстващ на профила ѝ, участващ пълноценно в удовлетворяването на читателските потребности.
И ако етимологията на думата технология (от гр. techne) означава изкуство, майсторство, умение или учение за майсторството, в конкретния случай авторът има предвид учението за майсторството, прилагано при изграждането и формирането на библиотечния фонд във всички видове и типове библиотеки.
Шестте глави в раздела са посветени на основните работни операции, участващи в цялостния технологичен процес по формирането на библиотечния фонд.
Доказвайки отново своя ненадминат професионализъм на водещ учен в областта на науката за библиотечния фонд, Ю. Н. Столяров изяснява с рядко срещана вещина проблемите за моделирането на библиотечния фонд и особеностите на видовете модели, библиографското осигуряване на комплектуването, изискванията към първичния подбор, технологията на поръчките на документите, приемането и регистрацията на новопостъпилите информационни източници, тяхната ефективна обработка, нареждане, организация и проверка, които осигуряват качественото обслужване на ползвателите на библиотеката. Именно така тя изпълнява успешно своите същностни функции и защитава правото си на съществуване като значим социален институт...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева