Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Стандартът за библиотечно-информационно обслужване – важен инструмент за развитието на обществените библиотеки ПДФ Печат

Автор: ББИА
Рубрика: Професия

Публикувана: бр. 4, август 2015

Стандартът за библиотечно-информационно обслужване е визиран в чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените библиотеки. В ал. 1 на чл. 8 се посочват условията, на които трябва да отговаря обществената библиотека, а именно:
1. да притежава библиотечен фонд с обем над 3000 регистрационни единици;
2. да осигурява библиотечно-информационно обслужване на гражданите на територията, определена с акта на учредяването ѝ;
3. да разполага с подходящи помещения, оборудване и обзвеждане;
4. да има осигурени източници на финансиране, и
5. да има квалифициран персонал.
Всички тези условия детайлно се определят в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване. Наред с условията, Стандартът включва и индикатори за измерване на ефективността на читалищните, общинските и регионалните библиотеки. Втората част на Стандарта съдържа показатели и индикатори за Националната библиотека, които също изцяло са съобразени с международните изисквания.
Утвърждаването на Стандарта е преди всичко акт на провеждане на реална политика по отношение на обществените библиотеки. Налице е воля да се поемат финансови и управленски ангажименти, чрез които постепенното да се преодолее кризата, в която се намират обществените библиотеки през последните 25 години, както и да се стимулира развитието им така, че те да са в състояние да изпълняват функциите, вменени им от Закона за обществените библиотеки...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева