Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Години на качествен растеж (2002 – 2012) ПДФ Печат

Автор: Ваня Грашкина
Рубрика: ББИА през годините

Публикувана: бр. 5, октомври 2015

Кратка е дистанцията на времето от периода, за който искам да споделя своите размисли. Сякаш вчера отбелязахме 20-годишнината от създаването на ББИА, за която подготвих подробен материал. Ако трябва накратко да характеризирам този период, то това са години на качествен растеж. Не е възможно да се спирам подробно на всички дейности. Ще се опитам да акцентирам на тези, за които смятам, че бележат съществен ръст в развитието на асоциацията.
И през това десетилетие продължиха проблемите, характерни за прехода към пазарна икономика. Въпреки че периодът е белязан с приемането на страната ни в ЕС, това не стимулира изграждането на национална визия, стратегия и политика за развитието на библиотеките, продължи системното им недофинансиране и безконтролното закриване на училищни библиотеки. Библиотеките не бяха приоритет в националните стратегически документи и политики. Именно това очерта като първостепенна задача дейността по формирането на национална библиотечна политика и съвременна нормативна база.
През месец юли 2003 г. за пръв път бе внесен от УС на СБИР в Комисията по културата към 39-ото Народно събрание материал, озаглавен „За необходимостта от неотложни мерки за решаването на основните проблеми на библиотеките в България“. Той бе разгледан на заседание на Комисията през януари 2004 г. и предизвика бурни реакции – от една страна на недоволство и несъгласие от представителите на Министерството на културата, а от друга – на интерес и много въпроси от депутатите. Председателят на Комисията проф. Стефан Данаилов трайно се ангажира с проблемите на библиотеките от този момент нататък. Конкретен резултат от обсъждането бяха промените в ПМС №153 от 2000 г. за регионалните културни институти, което определяше само 11 регионални библиотеки. Така, макар и след две години, с ПМС №80 от 21 април 2006 г. всички бивши окръжни библиотеки придобиха статут на регионални културни институти...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева