Години на качествен растеж (2002 – 2012) Печат

Автор: Ваня Грашкина
Рубрика: ББИА през годините

Публикувана: бр. 5, октомври 2015

Кратка е дистанцията на времето от периода, за който искам да споделя своите размисли. Сякаш вчера отбелязахме 20-годишнината от създаването на ББИА, за която подготвих подробен материал. Ако трябва накратко да характеризирам този период, то това са години на качествен растеж. Не е възможно да се спирам подробно на всички дейности. Ще се опитам да акцентирам на тези, за които смятам, че бележат съществен ръст в развитието на асоциацията.
И през това десетилетие продължиха проблемите, характерни за прехода към пазарна икономика. Въпреки че периодът е белязан с приемането на страната ни в ЕС, това не стимулира изграждането на национална визия, стратегия и политика за развитието на библиотеките, продължи системното им недофинансиране и безконтролното закриване на училищни библиотеки. Библиотеките не бяха приоритет в националните стратегически документи и политики. Именно това очерта като първостепенна задача дейността по формирането на национална библиотечна политика и съвременна нормативна база.
През месец юли 2003 г. за пръв път бе внесен от УС на СБИР в Комисията по културата към 39-ото Народно събрание материал, озаглавен „За необходимостта от неотложни мерки за решаването на основните проблеми на библиотеките в България“. Той бе разгледан на заседание на Комисията през януари 2004 г. и предизвика бурни реакции – от една страна на недоволство и несъгласие от представителите на Министерството на културата, а от друга – на интерес и много въпроси от депутатите. Председателят на Комисията проф. Стефан Данаилов трайно се ангажира с проблемите на библиотеките от този момент нататък. Конкретен резултат от обсъждането бяха промените в ПМС №153 от 2000 г. за регионалните културни институти, което определяше само 11 регионални библиотеки. Така, макар и след две години, с ПМС №80 от 21 април 2006 г. всички бивши окръжни библиотеки придобиха статут на регионални културни институти...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн