Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетие на човешката история? ПДФ Печат

Автор: Ани Гергова
Рубрика: ББИА през годините

Публикувана: бр. 5, октомври 2015

Вярвам, че съвременниците колеги, свидетели на тези събития, са съхранили спомена за събитията, които съпровождаха усилията по укрепване на младата ни тогава професионално-творческа организация, родила се на 14 март 1990 г. и назована с решение на Учредителната конференция Съюз на библиотечните и информационните работници (СБИР). Това нейно име търсеше коректив на наложилото се дотогава официално мислене за категорично разграничаване на двете професии, намерило израз в организационно-структурното им институционално осъществяване. Усетили перспективата на тяхното обединяване, инициаторите на Съюза изразиха волята си той да съдейства за неговото осъществяване.
По повод десетата годишнина на СБИР тримата нейни дотогавашни председатели – доц. Татяна Янакиева (1990 – 1994 г.), н.с. Мария Капитанова (1994 – 1998), доц. Александър Димчев (1998 – 2000) – подготвиха смислено-изчерпателна публикация за изминалия негов нелек път, проправян в трудна и динамична социално-политическа и икономическа ситуация в страната ни, неблагоприятстваща за обновяване на библиотечно-информационния сектор. През разискваното десетилетие се открояваха тенденциите:

  • невъзможност да се поддържат на добро равнище библиотечните колекции в намаляващите по брой български библиотеки;
  • стремежът към модернизацията им с новите информационни технологии бе посрещан от недостиг на финансови средства за тяхната доставка, от неадекватна квалификация за прилагането им в практиката от значителна част от действащите библиотечни и информационни работници...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на
списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева