Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 18 посетители в сайта
За дейността на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч ПДФ Печат

Автор: Албена Йончева
Рубрика: Добри практики за насърчаване на четенето и работата с деца

Публикувана: бр. 6, декември 2015

Младежите доброволци са необходим ресурс за изпълнението на целите и задачите, които си поставя приоритетно Центърът за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч. Особено значима е ролята им при оказване на специална подкрепа за личностното развитие и стимулиране на младите хора и децата за пълноценно участие в обществения живот, съобразено с особеностите на младежката и детската възраст. Те изпълняват функциите на „професионални“ консултанти на младите хора, отговарящи на нуждите и интересите им.
Публично предлаганите програми в областта на културата, музиката, изобразителното изкуство, приложното изкуство и литературата, предоставят систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора с различен социален статус и етнически произход. Организирането на кампанията „Забавно лято“ в населените места в общината и областта и кампанията „Лятна читалня“, насочени към младите хора и децата, допринасят за разширяване на равния достъп на младите хора до култура и богатството на народното творчество от най-ранна възраст.
С предоставяните „Летни чуждоезикови занимания“ се осигурява достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, с индивидуален подход и оценка на конкретните потребности и особености на нашите ползватели. „Лятното музикално училище“ и Арт школата „Да се учим да рисуваме – първи стъпки“ разширяват възможностите за неформално учене на децата и младите хора чрез предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията им за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, културата и изкуството...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева