Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Справочник на уеб информационни ресурси с отворен достъп, подбрани за университетски и научни библиотеки ПДФ Печат

Автор: Елена Койчева
Рубрика: В помощ на библиотекаря
Публикувана: бр. 6, декември 2015

Библиотеките и информационните служби са длъжни да набавят, съхраняват и осигуряват достъп до най-широк спектър от материали, отразяващи плурализма и многообразието на идеи в обществото. Селекцията и наличността на библиотечни материали и услуги трябва да се ръководи от професионални съображения, а не от политически, морални и религиозни възгледи.
Според Гаричева информационните ресурси в днешно време могат да се причислят към стратегическите, аналогични по значимост с материалните, суровинните, енергийните, трудовите и финансовите ресурси. Те представляват цялата натрупана информация за заобикалящата ни действителност, която е фиксирана върху материални носители във всякакъв формат, като осигуряват предаването на информацията във времето и пространството за решаване на определени задачи.
В речника на понятията за информационна грамотност, съставен от Библиотеката на Техническия университет в Кайзерслаутерн „отворен достъп означава за потребителя безплатен достъп до контролираните за качество научни публикации, т.е. рецензирани научни публикации в Интернет. По правило публикациите с отворен достъп са с предмет на разширени права за ползване, като напр. е позволено свободното разпространение на тези публикации.“
Видовете специализирана научна литература в отделните области на знанието, които се предлагат свободно, с отворен достъп в Интернет са статии от електронни списания; препринти; онлайн версии на раздели от книги; документи (дисертации, хабилитационни трудове и др.), съхранявани на университетски сървъри и др...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева