Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Библиотеката като портал на времето (В търсене на стратегии за съвременно интерактивно обучение) ПДФ Печат

Автор: Ваня Игнатова
Рубрика: Юбилеи
Публикувана: бр. 1, февруари 2016

Да се пътува в пространството е учене и това е стара истина. В търсене на формули за създаване на мотивираща среда бе разработена стратегията „Пътуване във времето“. Стратегията бе прилагана в различни класове и даде добри резултати. В процеса на работа бе установено, че за да бъде по-истинно усещането за пътуване, е необходимо учениците да бъдат изведени от класната стая. За реализирането на идеята ни съдействаха отзивчивите домакини на РБ „Партений Павлович“, където в „портал към миналото“ се превърна отдел „Изкуство“.
„Пътуване във времето“ бе използвана за първи път в урок за обобщение върху литературата от Българското възраждане. Изборът се наложи от необходимостта знанието да стане трайно, а за целта то трябва да бъде свързано с познати обекти и факти, които да му придадат плътност, да го материализират. Възрожденската история на Силистра даде възможност да се материализира абстрактното знание от учебниците. Презентацията, подготвена от специалист от отдел „Изкуство“, добави любопитна информация за нравите, бита, културата и геополитиката на Силистра през ХІХ век. Свързването на далечното и чуждото (информацията от учебниците) със знанието за своето, даде възможност на учениците да осмислят случилото се като процес и да „заживеят“ в епохата. В хода на урока учениците демонстрираха своите знания за автори и творби, класически образци, поставящи проблемите на времето.
През следващата учебна година стратегията бе приложена при същите ученици при преподаване на урок за нови знания Модернизъм и индивидуализъм в българската литература. Урокът отново се проведе в отдел „Изкуство“ на РБ „Партений Павлович“. Музиката на Шопен и Бетховен, албумите с модерно изкуство на Мане, Лотрек, Сезан, създават атмосфера, различна от типичната за класна стая, когато часът се реализира в различно пространство. Въздействието на музика и цветове провокира у учениците нови усещания, предизвиква съпреживяване, развива емоционалната памет...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева