Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки ПДФ Печат

Автор: Биляна Яврукова, Милена Миланова
Рубрика: 
Актуално
Публикувана: бр. 3, юни 2016

В последната трета на ХХ век библиографията прави огромни крачки към универсализиране и стандартизиране на библиографските описания. Първите международни стандарти за библиографско описание са създадени от ИФЛА през 70-те години на ХХ век. Те предоставят постоянна структура за групиране на елементите в записа, която не зависи от азбуката или езика на описваните документи. Матрицата, заложена в тези стандарти, позволява разработването на редица национали стандарти. Създаването им в България през 80-те години на ХХ век на базата на международните поставя българската каталогизационна практика на световно ниво.
Първите стандарти в областта на библиографското описание в България се появяват в началото на 70-те години на ХХ в., а тяхното значение за библиотеките е посочено от Татяна Янакиева: „Каталогизацията е процес по създаване на стандартизирани (стандартни) библиографски записи на публикуваните ресурси във всички страни, които са основен инструмент за универсален библиографски контрол и за универсален достъп до публикациите на всички заинтересувани потребители в съвременния свят“.
В периода 1971 – 1975 към Националната библиотека е създаден съвет по стандартизация, който има за цел да изработи първите стандарти в областта на библиографията. В процеса по изготвяне на стандартите българските специалисти взимат под внимание работата по разработването на международните стандарти за библиографско описание ISBD, както и съветските стандарти, адаптирайки ги към българските условия, практика и традиции. За основа им служат българските правила за библиографско описание. Съобразяването с традицията е основно изискване и в наши дни. Голяма част от елементите, включени в приетите български стандарти в този период, са заимствани от съветските нормативни документи. Предпоставка за това е не само политическата парадигма, благодарение на която се улеснява обмяната на опит, но и близостта на езиците, което допълнително улеснява процеса на комуникация...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева