Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Инвестицията в училищни библиотеки е далновидно решение (Интервю с Ева фон Йордан Бонин) ПДФ Печат

Рубрика: Библиотеките и обществото
Публикувана: бр. 3, юни 2016

А.П. Българската аудитория беше силно впечатлена от ефективната организация на училищните библиотеки във Франкфурт на Майн. Моля Ви да разкажете как местната власт във Франкфурт финансира и подкрепя училищните библиотеки.
Е.Й.Б. Ситуацията, в която работим във Франкфурт на Майн, накратко е следната: това е бързо растящ международен град с ограничени финансови ресурси. Независимо от това, в продължение на повече от 40 години професионалната работа на училищните библиотеки е част от портфолиото на Франкфурт. В рамките на Градската обществена библиотека общината организира услугите както на обществените, така и на училищните библиотеки.
Франкфурт се доказва като силен партньор в образованието. Общината поема разходите за персонала и материалите на ОУБ, което включва средства за развитие на колекциите на училищните библиотеки.

А.П. Впечатляващо е нарастването на броя на училищните библиотеки след 2000 г. Как стана възможно това? Каква беше ролята на Отдела за училищните библиотеки в Градската библиотека?
Е.Й.Б. Въпросът има няколко аспекта. Преди всичко, ключовите фактори са качеството на работа и ориентираността към потребителя. С промените на образователните концепции и разрастването на целодневните училища и акцента върху насърчаване на четенето, се увеличават очакванията към техните училищни библиотеки. През последните 15 години нашите услуги непрекъснато се подобряват, за да се приспособят да отговарят на училищните нужди. Тази концепция е убедителна, нашите услуги и централизираната подкрепа са привлекателни за училищата и има голям интерес за присъединяване към библиотечната мрежа.
Второ, освен субсидирането, управленската гледна точка е важна за нас. Ние наблягаме на
ефикасността и последователно усъвършенстваме работните процедури. Не трябва всяка училищна библиотека сама да открива колелото. Идеята за обещаващ и ефективен център за
компетентност с добра структура и качество на работа убеждава също така политиците. Поради тази причина през последните 10 години бяхме в състояние да увеличим персонала на отдела с три нови длъжности. Днес в отдела ни работят 16 сътрудници на пълен щат...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева