Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Андрагогиката в подкрепа на библиотекарите ПДФ Печат

Автор: Георги Петров
Рубрика: 
Библиотеките и обществото

Публикувана: бр. 3, юни 2016

През последните години българските, литовските и латвийските обществени библиотеки подобриха значително техническата си обезпеченост, бяха оборудвани компютърни зали за читателите, бе осигурена високоскоростна свързаност с интернет, бяха въведени нови информационни, комуникационни и управленски технологии. Благодарение на тях библиотеките вече не са само центрове за култура и информация, но се налагат и като организации, предоставящи неформално обучение и консултации на местните общности. Това прави особено важно повишаването на квалификацията и компетенциите на специалистите библиотекари, предоставящи неформални образователни услуги на възрастни. За да се конкурират успешно с другите участници на пазара на неформалното образование, е необходимо те да придобият нови андрагогически компетенции и да имат задълбочени познания за психологическите особености, формите, методите и организационните аспекти на обучението на възрастни.
През месец септември 2015 г. Асоциация „Съвременни читалища“ започна работа по нов проект, насочен към повишаване квалификацията и разширяване на компетентностите на библиотекарите. „Андрагогика – виртуална среда за обучение на библиотекари“ е двугодишно стратегическо партньорство на международно ниво в областта на обучението на възрастни, обединяващ усилията на библиотеки и организации, работещи за повишаване на квалификацията на библиотекарите от Литва, Латвия и България – Обществената библиотека
„Адам Мицкевич“ – Вилнюс (Литва), Литовската библиотечна асоциация (Литва), Научна библиотека – Eлгава (Латвия), Националната библиотека на Латвия, Асоциация „Съвременни читалища“ (България) и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик (България).
Ежедневната работа на българските, литовските и латвийските обществени библиотеки предпостави целта на проекта – да се засилят компетенциите на библиотекарите в областта на андрагогиката. За постигане на тази цел по проекта ще бъде създадена достъпна виртуална обучителна среда, в която по специално разработените учебна програма и учебни материали ще се провежда обучение по андрагогика за библиотекари...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева