Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Стратегически информационни технологии в помощ на библиотечното обслужване ПДФ Печат

Автор: Маршал Брийдинг
Рубрика:
Актуално
Публикувана: бр. 4, август 2016

В наши дни библиотеките са подложени на огромен натиск, заради недостатъчното финансиране и повишените изисквания към предлаганите от тях услуги поради което технологиите играят огромна роля за техния успех. Нуждата от подходяща технологична платформа за управление на библиотечно-информационните ресурси никога не е била по-голяма. Управлението на академичните, научните и националните библиотеки е изключително сложно, поради работата с огромни колекции в най-разнообразни формати. Обществените библиотеки се нуждаят от оптимизирани системи, които дават възможност за заемане на електронни книги и други дигитални материали, наред с досегашните печатни издания. Маршал Брийдинг е експерт по управление на библиотечни ресурси и прави обзор на наличните в момента софтуерни продукти; анализира начина, по който те се приемат от библиотеките по света и посочва някои основни тенденции. Докладът представя водещи лицензирани и безплатни софтуерни решения и разглежда тяхното внедряване по региони. Той се основава на текущо изследване на Брийдинг, публикувано в годишния „Доклад за библиотечно-информационните системи“, „Изследване на международните нагласи към библиотечната автоматизация“ и на други данни, публикувани на сайта на „Ръководство за библиотечно-информационни технологии“.
Различните библиотеки в различните части на света се отличават по вида на материалите, от които са съставени техните колекции, както и по услугите, които предоставят на читателите си. Приличат си обаче в необходимостта от софтуер, пригоден към техните нужди, отговарящ на финансовите им възможности и лесен за управление от наличния персонал.
Този доклад разглежда някои от тенденциите, наблюдавани на световната арена на библиотечно-информационните технологии, свързани с вече внедрените системи за управление на библиотечно-информационни ресурси и евристични услуги. Изводите се базират на данни, събрани на сайта на „Ръководство за библиотечно-информационни технологии“ и глобалната библиотечна директория library.org, годишния „Доклад за библиотечно-информационните системи“ и други източници...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева