Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Сравнение между интегрираните библиотечни системи с отворен код Koha, Evergreen, PMB и OpenBiblio ПДФ Печат

Автор: Евгени Иванов
Рубрика: 
Актуално
Публикувана: бр. 4, август 2016

Появата и развитието на информационните и комуникационните технологии изправят библиотеката пред предизвикателствата на информационното общество. Библиотеките започват да се автоматизират и да възприемат нови софтуерни и хардуерни решения, свързани с управлението на библиотечните процеси. Едни от тези софтуерни решения са интегрираните библиотечни системи.
Интегрирана библиотечна система (Integrated library system – ILS), наричана още интегрирана система за управление на библиотеки (Integrated library management system – ILMS) представлява„автоматизирана информационна система, в която интегрирано са отразени всички компоненти на работата в определена библиотека (или обединение от библиотеки) с цел оптимално качествено управление на цялата работа в библиотеката (или
обединението)“.
Всички процеси и дейности в библиотеката, свързани с каталогизация, комплектуване, организация на библиотечния фонд, абониране на периодични издания, между библиотечно заемане, електронен обмен на документи (EDI), регистрация и обслужване на потребители и други административни и управленски функции, могат да се извършат чрез интегрирана библиотечна система. Всяка една от тези дейности при този тип системи се нарича „модул“.
Интегрираните библиотечни системи се разделят на два вида. Първите са платени, т.е. Направени от частни фирми, които предоставят своите софтуерни решения срещу заплащане. От тях най-известни са Aleph, OCLC WorldShare Management Services, EBSCO Discovery Service, Insignia, Libramatic, DeepKnowledge, LibraryWorld, Cybrarian, Mandarin и др. В някои от българските библиотеки се използват продуктите АБ на фирма PC-TM и E-Lib на фирма СофтЛиб. Те също са платени. Вторият вид са системи с отворен код. Като пример могат да се посочат софтуерните продукти Koha, Evergreen, OpenBiblio, PMB, NewGenLib и др...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева