Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 25 посетители в сайта
Отказите като критерий за читателска удовлетвореност ПДФ Печат

Автор: Екатерина Полякова
Рубрика: 
Професия
Публикувана: бр. 5, октомври 2016

При съвременните тенденции на отлив от библиотеките в световен мащаб ние, библиотекарите, сме длъжни да проучим причините за него и да анализираме равнището на удовлетвореност на читателските потребности. Важен критерий за качеството на работата ни са т.нар. „откази“. Потребителите питат защо го няма искания материал, защо мога да го ползвам само в читалня, защо няма по-голяма екземплярност от търсените заглавия за заемане за дома? Все въпроси, на които сме длъжни да отговорим адекватно, съобразно работата ни с читателските искания. Това наложи провеждането в Народната библиотека „Иван Вазов“ (НБИВ) – Пловдив на шестмесечно наблюдение върху неудовлетворените читателски искания в звената Заемна за дома и Читалните зали.
Всеки добре обучен потребител може да ползва неограничените възможности на виртуалното пространство, но целта на проведеното наблюдение беше да се проучи и оцени степента на наличност на традиционните книжни фондове, качеството на библиотечните колекции, дали тя отговаря на информационните потребности и търсенето на ползвателите, т.е. вниманието е насочено към индикатора „удовлетвореност на ползвателя“, като цяло и
в частност на индикатора „наличност на търсените заглавия“, въведен от БДС ISO 11620:2015 Индикатори за резултатност на библиотеките. Анкетната форма при допитването е попълваната от читателя „заемна бележка“ и маркерът върху нея, нанесен от обслужващия библиотекар. Целта е чрез резултатите от удовлетворяването на читателската заявка да се оцени степента на релевантност между притежаваните от библиотеката и търсените от ползвателя заглавия, т.е. колко от тях:

  • са действително притежание на библиотеката и ако не, каква е причината;
  • са налични в момента на поискване и в каква екземплярност.

Народната библиотека „Иван Вазов“ е второто по големина фондохранилище сред обществените библиотеки в страната и получава пълен депозит съгласно Правилника за прилагане на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Необходимо е да се отбележи, че много издатели игнорират Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, много автори сами издават и разпространяват книгите си. Този факт води до непълнота и пропуски във фонд Депозит – самостоятелна структурна единица във фонда на НБИВ, която се комплектува в съответствие с депозитните списъци на отдел „Депозит“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева