Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София ПДФ Печат

Автор: Анна Попова, Милена Миланова
Рубрика: 
Професионални форуми

Публикувана: бр. 5, октомври 2016

На 20 и 21 октомври т.г. Българската библиотечно-информационна асоциация проведе национална кръгла маса на тема „Стандартизацията в библиотеките“. Над 110 библиотечни специалисти от цялата страна обсъдиха предизвикателствата в утвърждаването и прилагането на професионални стандарти в условията на децентрализация, когато единните норми не се въвеждат от държавен орган.
Първият ден на форума бе посветен на български държавни стандарти (БДС), утвърждавани от Българския институт по стандартизация (БИС). Г-жа Александра Дипчикова, Председател на Техническия комитет 16 (ТК 16): Архивна, библиотечна и информационна дейност на БИС, направи въведение в темата за същността на стандартите, като определи стандарта като „споразумение за специфичен начин на извършване на определени дейности, за да се постигне общ резултат“. Процесът на създаване и прилагане зависи от типа държава и общество. В демократичните страни с развито гражданско общество „създаването на определен порядък в множество от елементи от дейност..., протича самостоятелно и по еволюционен път по причина на незадължителността на единната норма“. При недемократичните страни „създаването на определен порядък в множество от елементи от дейност е свързано с целенасочена централизирана дейност на държавен орган и по силата на задължителността на наложената от него единна норма протича несамостоятелно и често по революционен път“. От тези изводи стана ясно защо в годините на промените е толкова трудно да се самоорганизираме за общи действия без наличие на йерархия и централизирано въвеждане на стандарти. Независимо кой инициира стандарта и дали се прилага на международно, национално или регионално равнище, етапите на изработване са: определяне на целта, определяне на проблема, включване на подходящи специалисти, уточняване на процедури, определяне на ограничения.
Темата за стандартизацията в библиотечно-информационната дейност е изключително актуална по отношение на процесите в каталогизацията. В този смисъл в рамките на втория ден от националната кръгла маса се разгледаха стандартите за библиографско описание, класификационната система, използвана от библиотеките в България, необходимостта от нормативен контрол по отношение на библиотечно-библиографските бази данни, правилата за каталогизация, както и примерни модели за съставяне на библиографско описание, съобразени с действащите стандарти...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева