Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово на 155 години ПДФ Печат

Автор: Савина Цонева
Рубрика: 
Юбилеи

Публикувана: бр. 5, октомври 2016

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в област Габрово, една от първите през Възраждането. Тя е духовен правоприемник на първата българска обществена библиотека, създадена при Габровското училище през 1840 г. Част от нейния фонд и личната библиотека на Васил Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека през далечната 1861 г.
Под различни имена – Читалищна библиотека,Библиотека на странните ученици (1876), Габровски клон на приятелската дружина (1887), Народна библиотека „Априлов – Палаузов“ (1892), Градска читалищна библиотека, Окръжна библиотека (1959) и днес Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ осъществява основната си цел, записана в първия устав: „Да доставя на читалищната публика средства за прочитане, да подпомага българската книжнина, да улеснява сиромашките ученици и въобще да разпространява образование между народа и в областта“.
Интересен факт е, че от 1924 до 1945 г. библиотеката издава безплатен седмичен вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов – Палаузов“. Това е един от най-обичаните и популярни местни вестници в града. Вестникът отразява дейността на библиотеката и културния живот в Габрово и се печата в тираж 1000 – 1200 броя. Още през 1926 г. е поставено началото на събирателска дейност за създаване на краеведски архив на Габрово.
Днес библиотеката събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд и библиографска информация като осигурява свободен, равнопоставен и неограничен достъп на гражданите на община Габрово и Габровска област до информационни източници, продукти и услуги – книги, периодични издания, аудиовизуални медии, външни и собствени електронни бази данни и интернет.
Обслужва широк кръг читатели – деца, ученици, студенти, специалисти в различни области на знанието, пенсионери. През 2015 г. регистрираните читатели са 3218 – 833 от тях до 14-годишна възраст, посещенията в библиотеката са 69184, електронните посещения са над 20 000, а заетите библиотечни единици – 103 585. Притежава богат и разнообразен по съдържание фонд от над 250 000 печатни и електронни издания...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева