Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Балканска мрежа за сътрудничество и иновации в библиотеките ПДФ Печат

Автор: Анна Попова
Рубрика: 
Професионални форуми

Публикувана: бр. 6, декември 2016

От 25 до 28 ноември 2016 г. в София се проведе втората международна среща на участниците в проекта INELI на Балканите (Международна мрежа от развиващи се библиотечни иноватори на Балканите). Проектът се координира от гръцката неправителствена организация „Библиотеки на бъдещето“ (Future Libraries) и обединява библиотечни общности от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Косово, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Гърция, с цел да развият устойчива мрежа, която насърчава сътрудничество и иновации,
електронно учене и експерименти с нови идеи.
Организирана от „Библиотеки на бъдещето“ в партньорство с Българската библиотечно-информационна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки – България“, втората среща на INELI на Балканите се открои с богата програма от обучителни дейности, които демонстрират успеха и силата на работата в мрежа.
На първата среща в Солун през ноември 2015 г. присъстваха избраните с конкурс 35 иноватори от всички балкански страни, 11 „посланици“ – координатори за всяка страна, екипът на „Библиотеки на бъдещето“ – Гърция, и 5 ментори – изтъкнати библиотечни лидери от Европа, които консултират иноваторите в процеса на тяхното обучение и работа. Българските представители в проекта са спечелилите конкурса за участие Силва Василева (РБ „Любен Каравелов“ – Русе), Десислава Иванова (РБ „Михалаки Георгиев“ – Видин), Цветелина Войчева (РБ „Пенчо Славейков“ – Варна), Михаела Андонова (Асоциация „Съвременни читалища“) и координаторът за България Анна Попова. На първата среща се разясниха целите и задачите на проекта, представи се моделът на електронното обучение, което стартира веднага след срещата, обсъдиха се идеи за оценка на въздействието и за бъдещето на една устойчива регионална мрежа. Междувременно, през юни 2016 г. ръководният екип обяви покана за проектни предложения от страна на иноваторите и техните библиотеки с идеята петте най-добри проекта да получат начално финансиране от
4000 евро. До края на септември бяха подадени 32 проектни предложения...

 

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева