Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Наръчник за библиотерапевтичната дейност в библиотеките ПДФ Печат

Автор: Събина Ефтимова
Рубрика: 
Професия

Публикувана: бр. 6, декември 2016

В днешни дни библиотерапевтичната дейност присъства все по-активно в ежедневната работа на обществените библиотеки в редица страни по света. Библиотерапията е многостранна концепция, която е от голямо значение за същността на библиотечната професия през ХХI век. Библиотерапевтичната дейност е насочена към интензивна работа с хората чрез използването на художествена литература, за да се окаже благоприятно влияние върху техния живот с цел откриване на удоволствието от четенето, а също така и за подпомагане на лечението на психически заболявания. Тя е общ термин за много идеи относно използването на книгите като помощно средство при терапията на лица с различни заболявания, както и за рекреация на хората, но изследванията за практическото ѝ приложение са все още ограничени.
Работата в обществените библиотеки винаги е била огледален образ на желанието да се отразяват социалните отговорности, присъщи на техните функции. Библиотерапевтичните програми имат потенциал да направят много в тази посока, като предоставят „лек за душата“ по разнообразни и достъпни начини за цялото общество. Библиотеките имат възможност все по-активно да привличат и задържат читатели, като предлагат широк диапазон от литература за самопомощ, а библиотекарите да откриват новата си роля на библиотерапевти.
Две изключителни инициативи в тази посока са първите обучения на български библиотекари за консултанти по библиотерапия, осъществени през 2015 г. и 2016 г. в гр. Стара Загора, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Центъра за продължаващо обучение на библиотекари към Българската библиотечно-информационна асоциация. Важни са постиженията на проекта „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск“, реализиран от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Библиотека „Родина“ в Стара Загора в партньорство с Фондация „Институт за съвременна психология“, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“, сред които е и подготовката и издаването на „Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари)“ с автори д-р Дончо Донев и д-р Минчо Николов.
Наръчникът е предназначен за библиотечни специалисти, но дава възможности за използване и от широк кръг читатели. Той се явява необходимо издание в областта на библиотерапията в България. Не само защото подобни изследвания са твърде малко в научната ни литература, но и поради конкретния си адресат – да служи за създаването на профилирани знания и умения в библиотечните специалисти като консултанти по библиотерапия. Изданието е полезно и за целите на обучението на студенти по библиотечно-информационни науки.
Авторите на наръчника Д. Донев и М. Николов са експерти в областта на съвременната психология, провели редица обучения в областта на приложната психология. Те си поставят за цел да отворят вратите пред библиотечните специалисти за възможностите на библиотерапията и да поставят основите на използването ѝ във все повече институции у нас...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева