Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Къде са библиотеките в националната ни културна и образователна политика? ПДФ Печат

Автор: ББИА
Рубрика: 
ББИА

Публикувана: бр. 6, декември 2016

Разделяме се с една трудна и не особено благоприятна година по отношение на политиката към библиотеките и тяхното финансиране. Усилията на УС на ББИА да получи точна информация относно заделените за обществените библиотеки средства по програми в бюджета за 2016 г. започнаха още в началото на годината. За своевременното изясняване на неяснотите относно размера на средствата за 2016 г. и начина на отпускането им, ББИА изпрати запитване до министъра на културата и министъра на финансите още на 9 февруари 2016 г. В отговора на министъра на финансите от 18 февруари 2016 г. се казва: „Министерството на финансите поддържа изразеното вече становище в писмо 15-00-126 от
13.10.2015 г... Предвид гореизложеното, преценката за размера на средствата за финансиране на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ е в правомощията на министъра на културата, който осъществява държавната политика в областта на културата, в рамките на утвърдения бюджет на Министерство на културата за 2016 г.“ Отговор от министъра на културата не е получен до момента.
Вече е факт, че годината приключи без финансиране на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, въпреки големия бюджетен излишък, част от който бе раздаден за различни обществени сектори, но нито лев за библиотеките... А както знаем, програмата е единствената спасителна възможност за повечето обществени библиотеки да набавят нови книги за своите читатели. Неведнъж сме подчертавали, че отстоявайки необходимостта от средства за нова литература, ние отстояваме правата на нашите читатели, а не нашите лични интереси!
Усилията ни продължиха и по време на обсъжданията на Бюджет 2017. ББИА остана в постоянен контакт с Министерство на културата относно позицията на неговото ръководство и проведе редица разговори, свързани с бюджета и отговорностите на министерството. В резултат, на 7 ноември 2016 г. за първи път Министерство на културата публикува на сайта си проекта за бюджет за 2017 г. и бюджетната прогноза за 2018 – 2019 г. За съжаление Министерство на културата не успя да защити предложения от него бюджет. На обсъждането на Бюджет 2017 на заседанието на Комисията по културата и медиите на 43-то Народно събрание председателят на ББИА запозна народните представители с необходимостта от осигуряване на средства за обществените библиотеки и представи таблица, показваща системното пренебрежение към нуждите на гражданите.
Бюджетни средства, отпуснати за осигуряване на програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“:
2008 – 30 стотинки на жител;
2009 – няма отпуснати средства;
2010 – няма отпуснати средства;
2011 – 10 стотинки на жител;
2012 – 15 стотинки на жител;
2013 – няма отпуснати средства;
2014 – 32 стотинки на жител;
2015 – 32 стотинки на жител;
2016 – няма отпуснати средства;
2017 – няма предвидени средства.
ББИА ще продължи енергично да настоява за корекции и включване на средства за нова литература в бюджета за 2017 г...

 

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева