Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 15 посетители в сайта
Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН (Наръчник на ИФЛА) ПДФ Печат

Автор: ИФЛА
Рубрика: НБС 2017

Публикувана: бр. 2, април 2017

Въведение: как да бъде използван този наръчник
Библиотеките имат важен принос за общественото развитие. Целта на този наръчник е да подпомага застъпничеството за включване на библиотеките и достъпа до информация като част от националните и регионалните планове за развитие, които ще бъдат част от изпълнението на Програмата 2030 на ООН „Да преобразим нашия свят. Програма за устойчиво развитие 2030“.
Днес библиотеките трябва да покажат, че могат да подпомагат всеобхватното изпълнение на Програма 2030. Въпреки че глобалните цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН са универсални, прилагането на национални стратегии за тяхното изпълнение е отговорност на всяка отделна държава, от която се очаква да докладва за своя напредък при изпълнението на всяка цел. В хода на разработването на национални планове библиотечната общност във всяка държава има явна възможност да информира своето правителство затова как библиотеките могат да служат като партньори, които не се нуждаят от големи разходи за изпълнението на своите приоритети за развитие. Застъпничеството е жизненоважно сега, за да наложи ролята на библиотеките като двигатели за местно развитие, кактои да помага да се осигуряват нужните ресурси на библиотеките, за да продължат тази дейност.

Предназначение на този наръчник
Този наръчник е предназначен най-вече за библиотеки, участващи в застъпничество на национално равнище. Той може също да представлява интерес и за библиотекари, работещи на местно равнище и за тези, които организират събития за популяризиране на Програма 2030 сред своята библиотечна общност.
Този наръчник ще ви помогне да:
1. Разберете процеса на изпълнение на Програма 2030, както и застъпничеството от страна на ИФЛА.
2. Разберете как Програма 2030 ще бъде прилагана на национално равнище.
3. Организирате срещи с политици, за да демонстрирате приноса на библиотеките и достъпа до информация за националното развитие и за ЦУР.
4. Наблюдавате напредъка по Програма 2030 и изпълнението на ЦУР.
5. Информирате библиотечните потребители за ЦУР...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева