Ролята на библиотекаря в борбата срещу фалшивите новини и повишаването на информационната грамотност Печат

Автор: Нина Янкова
Рубрика: ИФЛА

Публикувана: бр. 2, април 2017

Случва се читатели, приятели и познати да ни попитат, дали библиотекарите са в състояние да дават релевантни отговори на читателските запитвания, тъй като имат достъп до неограничена информация в интернет. Хората не винаги са злонамерени, понякога въпросът им е породен от чисто любопитство. Защо някой ще се нуждае от библиотека, когато има достъп до неограничена информация, достъпна от телефона и компютъра си? Истината е, че достъпът до интернет не значи нищо, ако не си способен да различиш фактите от конспиративните теории. Ето тук идва и ролята на библиотекаря – да помага на потребителите при ориентирането в информационните потоци и да ги обучава на информационни умения.
Без значение къде работим – в училищна, читалищна, общинска, регионална или специализирана библиотека, ние сме обединени от мисията да предоставяме качествена, надеждна, достоверна информация на читателите си. И ако в миналото правилата за информационна грамотност са били по-ясно дефинирани – основата се свежда до обучение на ползвателите да използват библиотечни каталози, библиографски указатели, да разбират разликата между първичен и вторичен източник, както и да различават научната и научно-популярната информация. Това е било достатъчно, когато доминиращи са били печатните издания. Информацията се е обновявала на по-големи периоди, имайки време да бъде оценена и цензурирана (в добрия научен смисъл). Специалисти в областта са оценявали и рецензирали научните и популярни издания и са давали мнение дали са подходящи за печат.
Днес, буквално всеки ден се произвеждат нови статии и се публикуват резултати от изследвания. Всеки може да публикува специализирана книга без да са необходими рецензии, стига да има пари за издаване и маркетинг. Бурно развиващите се информационни технологии отприщиха океан от свободно достъпна информация, която ни залива ежедневно и рискуваме да се удавим в непроверени факти и откровени лъжи, ако не внимаваме. Обикновено читателят – неспециалист изпитва трудност да отличи наукообразното от авторитетните научни източници...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн