Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 19 посетители в сайта
Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ ПДФ Печат

Автор: Георги Димитров, Нина Иванова, Савина Цонева
Рубрика: Проекти

Публикувана: бр. 3, юни 2017

Проектът „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ е реализиран през периода 2015 – 2016 от Регионален исторически музей – Габрово в партньорствос Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово. Той е финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 2 „Документиране на културната история“ с обща сума на проекта 199 884 евро. Регионален исторически музей – Габрово е единствената културна институция, която е независим бенефициент, като участва със 100 000 лв. от собствения си бюджет и организира всички обществени поръчки.
Целта на проекта е опазване на културното наследство за бъдещите поколения и осигуряване на свободен и неограничен достъп на местната, националната и международната общественост до него. Основните дейности по проекта са:

 • проучване на фондовете и подготовка за тяхното каталогизиране със специализиран
 • софтуер;
 • осъществяване на профилактика на фондовете от ръкописи и старопечатни книги;
 • обособяване на два дигитални центъра в двете институции;
 • доставка и инсталиране на техника и софтуер за изграждане на центровете за дигитализация;
 • обучение на персонала в дигиталните центрове за работа със специализирания софтуер;
 • подборна дигитализация на специалните колекции ръкописи и старопечатни книги –
 • 6000 страници;
 • създаване на своден каталог от редки, ценни ръкописи и старопечатни книги – 400 заглавия;
 • изграждане на виртуална библиотека с линк на сайтовете на партньорите;
 • включване на представители на ромското население в популяризирането на резултатите от проекта;
 • представяне на дейностите и възможностите за използване на резултатите от проекта на
 • научно-практическа конференция;
 • виртуална изложба...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева