Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Икономическата стойност на обществените библиотеки ПДФ Печат

Автор: Copenhagen Economics
Рубрика: Актуално

Публикувана: бр. 4, август 2017

Проучване, проведено за експертната група „Библиотеки на бъдещето“ с подкрепата на Датската агенция за култура за развитие на обществени и училищни библиотеки и Датската библиотечна асоциация

Датските библиотеки изпълняват важни обществени функции на местно и национално развнище и без съмнение много датчани са убедени в значителния принос на библиотеките за обществото.
В повечето проучвания приносът на библиотеките се измерва на базата на удовлетворението на потребителите и броя заети материали. Макар че са интересни и релевантни, тези фактори не са достатъчни, ако трябва да се оценява по-добре ролята и въздействието на библиотеките като социални институции.
Затова експертната група „Библиотеки на бъдещето“ поръчва на агенцията Copenhagen Economics да остойности икономическото въздействие на обществените библиотеки. Проучването е първият опит да се оцени във финансово изражение ролята на библиотеките във връзка с брутния вътрешен продукт.
Оценката на библиотеките може да се направи, като се разгледат следните аспекти: 1) ценността им за потребителите/не-потребителите; 2) ефекта върху икономиката чрез увеличаване на компетенциите и 3) ролята на библиотеките като работодатели и купувачи на книги. Това изследване е фокусирано върху първите два аспекта, тъй като третият е валиден за всички публични институции и за частния сектор.
1. Културен и социален принос
В тази глава изследването представя икономическия принос на обществените библиотеки чрез тяхното културно и социално въздействие.
1.1. Не-потребители
Проучването установява, че не само библиотечните потребители са съгласни да плащат данъци за функционирането на библиотеките. Хората, които не ги посещават, също ги ценят. Те са доволни, че други хора ползват библиотеките. Респондентите, които не посещават библиотеки, отговарят с „да“ на въпроса дали ценят библиотеките. В Дания 32% от не-потребителите смятат, че библиотеките са важни. Това означава, че ролята и ценността на библиотеките не може да се измери само с броя на посещенията, заеманията на библиотечни материали и подобни статистически данни. Тези подходи игнорират тяхната ценност такава, каквато я виждат не-потребителите и по този начин подкопават общата стойност. Хората, които не ползват библиотеките, трябва да бъдат включвани в анализите...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева