Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Финландските публични библиотеки ПДФ Печат

Автор: Теодора Кузманова, Румяна Койчева
Рубрика: Глобус

Публикувана: бр. 4, август 2017

Библиотеките и потреблението им
Престижът на Финландия като общество на знанието обвързва множество фактори, сред които най-важни са станалите популярни търсения и постижения в образованието. Не по-малко съществен фактор, надграждащ и отнесен към цялото общество, е високото потребление на богатата и всеобхватна национална библиотечна мрежа, което е и предмет на това представяне.
Колекциите и услугите в мрежата са разнообразни, безплатни и достъпни за всички, а в последните десетилетия Финландия, наред и преди другите скандинавски страни, посочва в различни изследвания най-активните в света читателски аудитории. Обяснението следва да се търси както в традиционните ценности, формирани от Лутеранската църква на ниво общество и семейство – най-важни сред които са ученето, трудолюбието, спестовността, прагматизмът, сътрудничеството, така и в съзнателните усилия на модерната държава, независещи от политическите промени, за поддържане на тези ценности.
Според статистиката на Националната библиотека на Финландия, процентът на потребителите в последните 10 години варира между 70% и 80%. Сайтът на библиотеката регистрира над 57 милиона посещения годишно. В проучване на потребителите, извършено от Националната библиотека за 2010 г., над 70% от 13 000 анкетирани са заявили, че библиотеките са подобрили качеството им на живот донякъде или значително. По отношение на публичните библиотеки скорошно изследване за услугите, предоставяни от общините, посочва, че именно библиотечните услуги са източник на най-голямо удовлетворение, като 75% от потребителите са доволни от тях.
Общият библиотечен фонд на библиотеките във Финландия е около 37 милиона библиотечни единици. Библиотечната система обхваща мрежата на публичните библиотеки, мрежа от изследователски библиотеки, мрежа от университетски библиотеки, Националната библиотека на Финландия, както и няколко специализирани библиотеки. Училищата са отговорни за осигуряване на актуални библиотечни услуги за своите ученици. Поради финансовата криза в последните години те обикновено поддържат малки училищни библиотеки, но си сътрудничат тясно с по-богатите обществени библиотеки. Това сътрудничество е скрепено институционално, но се случва до голяма степен и спонтанно поради общите им цели и традиционно високата отговорност към децата в обществото...

 

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева