Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките: резултати от представително проучване ПДФ Печат

Автор: ФГББ
Рубрика: Актуално

Публикувана: бр. 5, октомври 2017

Въведение
Националното проучване сред обществените библиотеки има за цел да установи актуалното състояние на библиотеките по показатели като материална база, техническо оборудване, финансиране, библиотечен фонд и електронни ресурси, библиотечно обслужване, библиотечен персонал, характеристики на ползвателите, обучения, организирани събития и участие в проекти, взаимодействие с местните власти и други.
Изследването е осъществено чрез количествени методи – според предпочитанията на респондентите чрез интервю, анкета, онлайн анкета или имейл анкета в периода 13 юли – 14 август 2017 г. и впоследствие – в периода 21 – 27 септември 2017 г. Обхванати са общо 842 обществени библиотеки. Изследването е представително за съвкупността от обществени библиотеки в страната. За съвкупността от общо 916 библиотеки, включени в Програмата, е изработена извадка от 400 библиотеки, районирана по област, тип населено място и година на включване към Програмата (2009 г., 2010 г., 2011 г.).1 За съвкупността от общо 1198 библиотеки извън Програмата, е изработена извадка от 400 библиотеки, районирана по област и тип населено място. Регионалните и общинските библиотеки – общо 44, са обхванати изчерпателно.
Проучването е извършено на базата на въпросник, разработен от група експерти към Фондация „Глобални библиотеки – България“. Събраната и анализирана статистическа информация е за периода 2014 – 2016. Поради големия обем от информация, в два последователни броя на списанието ще публикуваме със съкращения основните резултати от проучването, обобщени от социологическата агенция ЕСТАТ и предоставени с любезното съдействие на Фондация „Глобални библиотеки – България“...

 

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева