Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Състояние на обществените библиотеки през погледа на общинските администрации ПДФ Печат

Автор: ФГББ
Рубрика: Актуално

Публикувана: бр. 6, декември 2017

Въведение
Националното проучване сред общинските администрации в страната цели да установи действащите местни политики по отношение на обществените библиотеки, спецификите на финансирането им, както и вижданията на местните власти за мястото, което те заемат в обществения живот.
Изследването е осъществено от социологическата агенция ЕСТАТ по метода на онлайн анкетата в периода 25 юли – 11 август 2017 г. Изпратени са анкети до всички 265 общини в страната. Броят на отговорилите общини е 150 (57%). На територията на тези общини има общо 1812 обществени библиотеки (регионални, общински и читалищни) – 61% от общо 2970 библиотеки в страната. Представени са данни за 1450 от тях (49% от всички).
За да се установи дали и в каква степен получените данни могат да бъдат интерпретирани на национално ниво, е направено сравнение между всички общини в страната и участвалите в проучването общини. Използвани са два показателя – категория на общината според броя на населението и стойностния показател на общините за делегираните от държавата дейности в направление „Култура“.
Данните, представени на Фиг. 1 и Фиг. 2, показват ясно, че структурата на извадката възпроизвежда в голяма степен структурата на съвкупността от всички общини в страната. Следователно резултатите от изследването могат да се възприемат като представителни за общините в България и да бъдат използвани при разработката на Стратегията за развитие на обществените библиотеки...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева